ks. Michał Olszewski SCJ

Rekolekcjonista, ewangelizator, dyrektor Grupy Medialnej Profeto, twórca Radia profeto.pl, autor ksiażek: "Żyć w Duchu Świętym", "Egzorcyzm. Posługa miłości", "Bóg daje charyzmaty", "Być jak Hiob. Doświadczenie Boga w kryzysie", "Być uczniem Pana. Głosić, uzdrawiać, uwalniać", "Przyjmij Jego wezwanie. Zaproszenie do życia z Jezusem", "Ogarnij się! Twoja droga do Damaszku". Prowadzi popularnego bloga z komentarzami liturgicznymi na każdy dzień: www.slowopana.com

Misericordia et Misera
ks. Michał Olszewski SCJ
16-18 czerwca 2017
Rekolekcje charyzmatyczne
Hala sportowa przy ZSP w Bytowie

Misericordia et Misera

Miłosierdzie i nieszczęśliwa to dwa słowa, których używa św. Augustyn, aby opisać spotkanie Jezusa z cudzołożnicą (por. J 8,1-1). Nie mógł znaleźć piękniejszych i bardziej zgodnych ze sobą słów, by uzmysłowić tajemnicę miłości Boga, wychodzącego na spotkanie grzesznika „Dwoje pozostało: nieszczęśliwa i miłosierdzie” (J 33,5). Ileż w tym opisie Bożego współczucia i sprawiedliwości!

Spotkali się kobieta i Jezus. Ona cudzołożnica i zgodnie z Prawem podlegająca karze ukamienowania; On, który poprzez swoje nauczanie i całkowity dar z siebie, które zaprowadzą Go na krzyż, przywrócił Prawu Mojżeszowemu jego prawdziwy, pierwotny cel. W centrum znajduje się nie prawo i oparta na nim sprawiedliwość, ale miłość Boga, która umie czytać w sercu każdego człowieka, aby zrozumieć jego najbardziej ukryte pragnienia i która musi mieć pierwszeństwo nad wszystkim. W tej ewangelicznej opowieści nie spotykają się jednak grzech i osąd w sposób abstrakcyjny, ale grzesznica i Zbawiciel. Jezus spojrzał tej kobiecie w oczy i czytał w jej sercu: znalazł tam pragnienie zrozumienia, uzyskania przebaczenia i wyzwolenia. Nędza grzechu została okryta miłosierdziem miłości. Ze strony Jezusa nie ma żadnego osądu, który nie byłby naznaczony litością i współczuciem dla stanu grzesznicy. Ludziom, którzy chcieli ją osądzić i skazać na śmierć, Jezus odpowiada długim milczeniem, które pozwala głosowi Boga ujawnić się w sumieniach, zarówno w sumieniu kobiety jak i jej oskarżycieli, którzy porzucili kamienie i wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić (por. J 8,9). A po tym milczeniu Jezus mówi: „Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?... I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz! (w. 10-11). W ten sposób pomaga jej z nadzieją patrzeć w przyszłość i być gotową do rozpoczęcia swojego życia na nowo. Od tej pory, jeśli zechce, będzie mogła „postępować drogą miłości” (por. Ef 5,2). Kiedy zostaniemy okryci miłosierdziem, to od nadal istniejącego stanu słabości i grzechu większa staje się miłość, która pozwala patrzeć dalej i żyć inaczej.

Pełny tekst Listu apostolskiego Ojca Świętego Papieża Franciszka

 

 

Rekolekcje charyzmatyczne - ks. Michał Olszewski SCJ

DATA: 16-18 czerwca 2017

MIEJSCE: Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35

ORGANIZATOR: Parafia Świętego Jana Pawła II, Papieża w Mądrzechowie oraz ks. Krzysztof Piątkiewicz ze wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym "Żródło" w Bytowie

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: ks. proboszcz Radosław Orlikowski - Parafia Świętego Jana Pawła II, Papieża w Mądrzechowie

KOSZT TRZYDNIOWYCH REKOLEKCJI:

POSIŁKI

Istnieje możliwość zamówienia posiłków (wariant opłaty z wyżywieniem). Posiłki będą dostarczane na miejsce i obejmują: piątek - obiad i kolacja, sobota - obiad i kolacja, niedziela - obiad. Obiady będą wydawane w termicznych pojemnikach, a na kolację będą przygotowywane kanapki (bułki). Posiłki przygotowuje: Szulta G. Bytów

ZAPISY

Zapisy uczestników będą możliwe wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.rekolekcjebytow.pl.

Ważne informacje dla uczestników rekolekcji

RECEPCJA REKOLEKCYJNA

Recepcja rekolekcyjna będzie czynna w piątek 16 czerwca 2017 od godziny 7.00 i tam osoby zarejestrowane, które otrzymały na e-mail potwierdzenie dokonania wpłaty, będą mogły odebrać identyfikatory, które są wejściówką na rekolekcje.

DOWÓD OSOBISTY

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

ODSTĄPIENIE MIEJSCA

W przypadku kiedy osoba, która została zarejestrowana i dokonała wpłaty, nie może uczestniczyć w rekolekcjach i chce odstąpić swoje miejsce innej osobie, prosimy o zabranie dodatkowo jej dowodu wpłaty.

MIEJSCÓWKI

Informujemy wszystkich uczestników rekolekcji, że nie ma numeracji miejsc.

Program rekolekcji

PIĄTEK, 16.06.2017

7.00Rejestracja
9.00Zawiązanie wspólnoty, sprawy organizacyjne, różaniec
9.30Uwielbienie
10.00I konferencja
11.30Przerwa na kawę
12.00II konferencja
13.30Przerwa na obiad
15.00Koronka i uwielbienie
15.30II konferencja
17.00Przygotowanie do Mszy świętej
17.30Msza święta
19.00Przerwa na kolację
20.00Adoracja - uwielbienie i modlitwa o uzdrowienie

SOBOTA, 17.06.2017

9.00Różaniec
9.30Uwielbienie
10.00IV konferencja
11.30Przerwa na kawę
12.00V konferencja
13.30Przerwa na obiad
15.00Koronka i uwielbienie
15.30VI konferencja
17.00Przygotowanie do Mszy świętej
17.30Msza święta
19.00Przerwa na kolację
20.00Adoracja i modlitwa o uzdrowienie

NIEDZIELA, 18.06.2017

8.30Różaniec
9.00Uwielbienie
9.30VII konferencja
11.00Świadectwa
11.30Przerwa na kawę
12.00Msza święta
14.00Obiad

Spowiedź święta

Prosimy, aby w miarę możliwości przyjechać na rekolekcje w stanie łaski uświęcającej. Podczas trwania rekolekcji postaramy się umożliwić skorzystanie z sakramentu pokuty.

Adoracja

W czasie trwania rekolekcji będzie także możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Pismo Święte

Prosimy, aby na czas rekolekcji zabrać ze sobą Pismo Święte.

Regulamin

 1. Rejestracja Uczestników odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.rekolekcjebytow.pl.
 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani Uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 4. Zarejestrowanie się i wniesienie opłaty tytułem uczestnictwa w rekolekcjach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 6. Uczestnik, który:
  • podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji
  • nie spełnia kryteriów określonych w opisie rekolekcji
  • nie dokonał opłaty w terminie
  • naruszał porządek i został usunięty z rekolekcji przez służby porządkowe
  zostanie skreślony z listy uczestników.
 7. Rekolekcje są prowadzone w duchu Kościoła rzymskokatolickiego.
 1. Podczas trwania rekolekcji są wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U. 2016.666)
 2. Opłata za uczestnictwo w rekolekcjach musi być dokonana w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji.
 3. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.
 4. Na całym terenie, na którym prowadzone są rekolekcje obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rekolekcjach tylko pod opieką prawnego opiekuna.

Zgłoszenie i opłata

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej od 28 kwietnia 2017 r. W celu zgłoszenia swojego udziału w rekolekcjach proszę wypełnić zamieszczony na stronie formularz zgłoszeniowy, wypełniając wszystkie jego pola.

Każdy zapis na rekolekcje po dokonaniu opłaty zostanie potwierdzony mailowo. Jeżeli w przeciągu 7 dni od dnia rejestracji nie zostanie uiszczona wpłata, dana osoba zostanie skreślona z listy uczestników rekolekcji.

Osoby, które dokonają opłaty, a nie dokonają rejestracji, nie będą mogły stać się uczestnikami rekolekcji.

Każdy uczestnik rejestruje się pojedynczo. Dzieci - niezależnie od ich wieku - również należy zarejestrować.

Opłata rejestracyjna

Opłata rejestracyjna jest OFIARĄ na pokrycie kosztów związanych z organizacją rekolekcji. Ofiara ta wynosi:

 • bez wyżywienia 90,00 zł/os.
 • z wyżywieniem 135,00 zł/os.

Z opłaty rejestracyjnej zwolnione są dzieci w wieku do lat 7 włącznie, jeśli nie będą zajmować miejsc na krzesełkach (jeśli jednak zamawiają Państwo dla nich posiłki, trzeba je opłacić). Wszystkie dzieci prosimy zgłaszać z podaniem ich wieku. UWAGA: nie zapewniamy dodatkowej opieki nad dziećmi!

Każdy uczestnik rekolekcji otrzyma gadżety okolicznościowe.

Konto do wpłat

PKO BP 33 1020 4708 0000 7002 0068 6345

Nazwa odbiorcy:

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Pawła II, Papieża w Mądrzechowie
Mądrzechowo, ul. Biskupa Jana Bernarda Szlagi 1
77-100 Bytów

W TYTULE WPŁATY prosimy wpisywać TYLKO IMIONA I NAZWISKA osób, których dotyczy wpłata.

Wpłat należy dokonać w ciągu 7 dni od rejestracji

Formularz zgłoszenia na rekolekcje


Noclegi

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Poniżej wykaz niektórych hoteli i miejsc noclegowych na terenie Bytowa i okolic.

Hotele

Hotel w Zamku **
77 -100 Bytów, ul. Zamkowa 2
tel. 59 822 20 94, 59 822 20 95, 500 455 671
www.hotelwzamku.pl

Hotel Dana**
77 -100 Bytów, ul. Derdowskiego 1
tel. 59 822 28 47, 59 822 60 47
www.ulanspa.pl

Centrum Ułan SPA
77 -100 Bytów, ul. Tartaczna 10
tel. 59 822 66 47, 59 822 32 47
www.ulanspa.pl

Ośrodek Wczasowy i Szkoleniowy Zielone Wzgórza na Kaszubach
77-100 Mądrzechowo, ul. Świerkowa 1
tel. 607 601 736

Dom Wypoczynkowy "Dom Sportowca"
77-100 Bytów, ul. Mickiewicza 13
tel. 59 822 26 10, 725 128 755

Agroturystyka

"Pokoje u Gabi" Gabriela Helta
ul. Małachowskiego 20, 77-100 Bytów
tel. 59 822 40 69, 606 257 348
www.noclegiugabi.pl

Ewa Iniarska Gościniec "Boruja"
Rekowo 76, 77-100 Bytów
tel. 603 896 108
www.iniarski.pl

"Czar-2" ul. B. Chrobrego 2 (Rzepnica), 77-100 Bytów
tel. 511 479 409

Małgorzata Nowotnik
Pomysk Wielki 61, 77-100 Bytów
tel. 59 822 48 04, 608 591 395
www.lobelia-agro.com

AGROREGINA Regina Kossak Główczewska
ul. Mierosławskiego 76, 77-100 Bytów
tel. 59 822 44 50, 660 712 328

Bernadeta Grzonka
Dąbie 32, 77-100 Bytów
tel. 607 458 246
www.agroturystyka.ebytow.pl

Barbara Parnowska "Chata we wsi"
Sierzno 22, 77-100 Bytów
tel. 501 372 014
www.chatawewsi.pl

Danuta Fiszka-Borzyszkowska "Dalia"
ul. Kazimierza Wielkiego 49, (Rzepnica) 77-100 Bytów
502 140 993

Kontakt

W sprawach ważnych (wymiana uczestników, rezygnacje etc.) prosimy o kontakt mailowy:

e-mail: info@rekolekcjebytow.pl