O. John Baptist Bashobora

Jest znanym w świecie rekolekcjonistą i prowadzącym charyzmatyczne spotkania modlitewne. Pierwszy raz przyjechał do Polski w 2007 i od tego czasu odwiedza nasz kraj co roku, prowadząc rekolekcje i spotkania w wielu miastach i miejscowościach. Obecnie jest diecezjalnym koordynatorem Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w archidiecezji Mbarara oraz członkiem Narodowego Stowarzyszenia Modlitwy Wstawienniczej.

rekolekcje charyzmatyczne
o. John Bashobora
9-11 lipca 2018
Hala sportowa przy ZSP w Bytowie, ul. Sikorskiego 35

"Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba Ojcze!" (Ga 4,6)

 

Uwaga! Nastąpiła zmiana miejsca.

Rekolekcje ze względów organizacyjnych odbędą się w sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35.

Sala sportowa mieści się przy jednej z głównych ulic Bytowa, jest do niej dobry dojazd, a przy szkole parking dla aut. Przed salą sportową jest przestronny holl wraz z szatnią, toalety, w tym również toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Rekolekcje charyzmatyczne - o. John Bashobora

DATA: 9-11 lipca 2018

MIEJSCE: Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, ul. Sikorskiego 35

ORGANIZATOR: Parafia św. Jana Pawła II, Papieża w Mądrzechowie przy współpracy z parafiami św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bytowie

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: ks. proboszcz Radosław Orlikowski - Parafia św. Jana Pawła II, Papieża w Mądrzechowie

KOSZT TRZYDNIOWYCH REKOLEKCJI:

POSIŁKI

Istnieje możliwość zamówienia posiłków (wariant opłaty z wyżywieniem). Posiłki będą dostarczane na miejsce i obejmują: poniedziałek - obiad i kolacja, wtorek - obiad i kolacja, środa - obiad. Obiady będą wydawane w termicznych pojemnikach, a na kolację będą przygotowywane kanapki (bułki). Posiłki przygotowuje: Szulta G. Bytów

ZAPISY

Zapisy uczestników będą możliwe wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.rekolekcjebytow.pl. Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony 16 kwietnia 2018.

 

Ważne informacje dla uczestników rekolekcji

RECEPCJA

Recepcja będzie czynna w poniedziałek 9 lipca 2018 od godziny 7.00 i tam osoby zarejestrowane, które otrzymały na e-mail potwierdzenie dokonania wpłaty, będą mogły odebrać identyfikatory, które są wejściówką na rekolekcje.

DOWÓD OSOBISTY

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

ODSTĄPIENIE MIEJSCA

W przypadku kiedy osoba, która została zarejestrowana i dokonała wpłaty, nie może uczestniczyć w rekolekcjach i chce odstąpić swoje miejsce innej osobie, prosimy o zabranie dodatkowo jej dowodu wpłaty.

MIEJSCÓWKI

Informujemy wszystkich uczestników rekolekcji, że nie ma numeracji miejsc.

Program rekolekcji

Dzień 1

od 7.00Rejestracja
9.00Różaniec
9.30Uwielbienie
10.00I konferencja (wstępna)
11.30Przerwa na kawę
12.00II konferencja
13.30Przerwa na obiad
15.00Koronka do Miłosierdzia Bożego i uwielbienie
15.30III konferencja
17.00Przygotowanie do Mszy Świętej
17.30Msza Święta
19.00Przerwa - kolacja
20.00Adoracja i modlitwa o uzdrowienie

Dzień 2

9.00Różaniec
9.30Uwielbienie
10.00IV konferencja
11.30Przerwa na kawę
12.00V konferencja
13.30Przerwa na obiad
15.00Koronka do Miłosierdzia Bożego i uwielbienie
15.30VI konferencja
17.00Przygotowanie do Mszy Świętej
17.30Msza Święta
19.00Przerwa na kolację
20.00Adoracja i modlitwa o uzdrowienie

Dzień 3

8.30Różaniec
9.00Uwielbienie
9.30VII konferencja
11.00Świadectwa
11.30Przerwa na kawę
12.00Msza Święta
14.00Obiad

Spowiedź święta

Prosimy, aby w miarę możliwości przyjechać na rekolekcje w stanie łaski uświęcającej. Podczas trwania rekolekcji postaramy się umożliwić skorzystanie z sakramentu pokuty

Pismo Święte

Prosimy, aby na czas rekolekcji zabrać ze sobą Pismo Święte.

o. John Bashobora

O. John Baptist Bashobora urodził się 5 grudnia 1946 roku. W wieku 2 lat stracił ojca, ale nie wiedział o tym, gdyż jego wychowaniem zajął się jego wujek wraz ze swoją żoną, którzy nie powiedzieli mu, że nie są jego rodzicami. Aż do swoich święceń kapłańskich żył z tą nieświadomością myśląc, że ci, z którymi mieszka, to jego rodzice.

W dniu swoich święceń kapłańskich dowiedział się, że jego ojciec nie żyje, a jego matka, którą wypędzono po śmierci męża, mieszka teraz gdzie indziej. Okazało się, że to jego ciotka, ta, która go potem wychowywała, otruła jego ojca, gdyż była zazdrosna o miłość panującą w jego rodzinie, o to, że mały John był bardzo inteligentnym chłopcem, mądrzejszym od jej dzieci. Potem też próbowała otruć o.Johna, gdy był dzieckiem. Podała mu raz zatrutą owsiankę w naczyniu. Gdy mały John zrobił przed jedzeniem znak krzyża, naczynie rozpadło się na drobne kawałki. W dniu święceń kapłańskich ciotka podeszła do o. Johna i poprosiła, żeby wybaczył jej to, co zrobiła. Wybaczył jej w Imię Jezusa, spotkał się też ze swoją mamą, odzyskał rodzinę.

O. John poznał Jezusa bardzo wcześnie. Jako mały chłopiec w szkole podstawowej widział na ścianie obrazek Dzieciątka Jezus. Nie bardzo wiedział jeszcze kto to jest, ale z Biblii przeczytano mu, że to Dziecię wzrastało w mądrości, w latach i w łasce Bożej. A więc on też tak chciał wzrastać.

Gdy miał 7 lat katechista powiedział jemu i innym dzieciom, że są Ciałem Jezusa. A więc mały John zapytał Jezusa: "Skoro jesteśmy Twoim Ciałem, to czy możesz użyć mnie jako swoje narzędzie, że gdy dotknę ludzi, to oni będą uzdrowieni?" Jezus wysłuchał tej prośby.

 

 

W wieku 10 lat poszedł do niższego seminarium, by być jak Jezus. Nie chciał początkowo być księdzem, bo księża kojarzyli mu się tylko ze śmiercią. Ponieważ kapłanów w Ugandzie było wtedy niewielu, modlitwę w kościele prowadzili katechiści, a kapłan w jego wiosce pojawiał się prawie wyłącznie wtedy, gdy był wzywany do osoby umierającej, żeby udzielić jej sakramentu namaszczenia. A więc gdy przyjeżdżał kapłan, zawsze ktoś umierał. Wiedział też, że nie mógłby zostać księdzem, bo jego ojciec (czyli wujek) był poligamistą, miał drugą żonę, a synowie poligamistów nie mogli przyjmować święceń kapłańskich. Znalazł się jednak mądry kapłan, który zobaczył inteligencję i mądrość w tym chłopcu i pozwolił mu przejść do wyższego seminarium.

Od najmłodszych więc lat o. John był blisko Jezusa, zawsze traktował Go jak swojego największego przyjaciela. Czytał Biblię i próbował robić tak, jak w niej było napisane, np. pościł przez 40 dni jak Jezus. W dzieciństwie spotkał też dwóch księży z Kanady, którzy pracowali w Ugandzie i byli już wtedy zaangażowani w odnowę charyzmatyczną. Modlili się za chorych, głosili Słowo Boże z mocą. Zaraz po Soborze Watykańskim II ludzie nie rozumieli jeszcze charyzmatyków i myśląc, że to zielonoświątkowcy, odesłali tych kapłanów do domu.

Gdy o. John rozpoznał swoje powołanie kapłańskie postanowił wstąpić do pracującego w Ugandzie Zgromadzenia Świętego Krzyża i wyjechał do Indii, by tam odbyć nowicjat. Ponieważ już wtedy posługiwał modlitwą o uzdrowienie nie złożył tam ślubów, wrócił do Ugandy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 r. i został wysłany na studia do Rzymu. Podczas pobytu w Rzymie uzyskał doktorat z teologii duchowości. W Rzymie również przyłączył się do wspólnoty odnowy charyzmatycznej, wszedł głębiej w znajomość darów charyzmatycznych, poznał tam ludzi, którzy pomogli mu przyjąć to, czym Bóg go obdarzył i oddać się posłudze.

Po powrocie do Ugandy, widząc wiele sierot, założył pierwszy sierociniec. Sierot każdego roku przybywało, zaczął więc budować dla nich domy i szkoły, chcąc oprócz wychowania dać tym dzieciom dobrą edukację, by w przyszłości poradziły sobie w życiu dorosłym.

Jego wiara w żywą i realną obecność Jezusa w naszych sercach przyciąga do niego wielu ludzi szukających Boga. Na jego modlitwę Bóg odpowiada pełnym mocy działaniem w ciałach, duszach i umysłach ludzi. O. John jest nieustannie zanurzony w obecności Boga i napełniony Duchem Świętym, otrzymał potężne namaszczenie do służby w Kościele. W wielkiej pokorze posługuje wieloma charyzmatami, głosi rekolekcje ewangelizacyjne w wielu krajach świata, otwartym sercem odpowiada na każdą prośbę o modlitwę wstawienniczą, cały swój czas poświęca na rozszerzanie Królestwa Bożego.

Regulamin

 1. Rejestracja Uczestników odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.rekolekcjebytow.pl.
 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani Uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 4. Zarejestrowanie się i wniesienie opłaty tytułem uczestnictwa w rekolekcjach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 6. Uczestnik, który:
  • podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji
  • nie spełnia kryteriów określonych w opisie rekolekcji
  • nie dokonał opłaty w terminie
  • naruszał porządek i został usunięty z rekolekcji przez służby porządkowe
  zostanie skreślony z listy uczestników.
 7. Rekolekcje są prowadzone w duchu Kościoła Rzymskokatolickiego.
 1. Podczas trwania rekolekcji są wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880)
 2. Opłata za uczestnictwo w rekolekcjach musi być dokonana w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji.
 3. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na Rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.
 4. Na całym terenie, na którym prowadzone są Rekolekcje obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rekolekcjach tylko pod opieką prawnego opiekuna.

Zgłoszenie i opłata

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej od 16 kwietnia 2018 r. W celu zgłoszenia swojego udziału w rekolekcjach proszę wypełnić zamieszczony na stronie formularz zgłoszeniowy, wypełniając wszystkie jego pola.

Każdy uczestnik rekolekcji otrzyma gadżety okolicznościowe.

Każdy zapis na rekolekcje po dokonaniu opłaty zostanie potwierdzony mailowo (w terminie do 7 dni od dokonania wpłaty).

Jeżeli w przeciągu 7 dni od dnia rejestracji nie zostanie uiszczona wpłata, dana osoba zostanie skreślona z listy uczestników rekolekcji.

Osoby, które dokonają opłaty, a nie dokonają rejestracji, nie będą mogły stać się uczestnikami rekolekcji.

Każdy uczestnik rejestruje się pojedynczo. Dzieci - niezależnie od ich wieku - również należy zarejestrować.

Opłata rejestracyjna

Opłata rejestracyjna jest OFIARĄ na pokrycie kosztów związanych z organizacją rekolekcji. Ofiara ta wynosi:

 • bez wyżywienia 90,00 zł/os.
 • z wyżywieniem 135,00 zł/os.

Z opłaty rejestracyjnej zwolnione są dzieci w wieku do lat 7 włącznie, jeśli nie będą zajmować miejsc na krzesełkach (jeśli jednak zamawiają Państwo dla nich posiłki, trzeba je opłacić). Wszystkie dzieci prosimy zgłaszać z podaniem ich wieku. UWAGA: nie zapewniamy dodatkowej opieki nad dziećmi!

Konto do wpłat

PKO BP 33 1020 4708 0000 7002 0068 6345

Nazwa odbiorcy:

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Pawła II, Papieża w Mądrzechowie
Mądrzechowo, ul. Biskupa Jana Bernarda Szlagi 1
77-100 Mądrzechowo

Jednym przelewem można opłacić uczestnictwo kilku osób. W TYTULE WPŁATY prosimy wpisywać TYLKO IMIONA I NAZWISKA osób, których dotyczy wpłata.

Wpłat należy dokonać w ciągu 7 dni od rejestracji

ZAPISY ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE.

Kontakt

W sprawach ważnych (wymiana uczestników, rezygnacje etc.) prosimy o kontakt mailowy:

e-mail: info@rekolekcjebytow.pl

Noclegi

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Poniżej podane są niektóre hotele i miejsca noclegowe na terenie Bytowa o okolic.

Hotele

Hotel w Zamku **
77 -100 Bytów, ul. Zamkowa 2
tel. 59 822 20 94, 59 822 20 95, 500 455 671
www.hotelwzamku.pl

Hotel Dana**
77 -100 Bytów, ul. Derdowskiego 1
tel. 59 822 28 47, 59 822 60 47
www.ulanspa.pl

Centrum Ułan SPA
77 -100 Bytów, ul. Tartaczna 10
tel. 59 822 66 47, 59 822 32 47
www.ulanspa.pl

Ośrodek Wczasowy i Szkoleniowy Zielone Wzgórza na Kaszubach
77-100 Mądrzechowo, ul. Świerkowa 1
tel. 607 601 736

Dom Wypoczynkowy "Dom Sportowca"
77-100 Bytów, ul. Mickiewicza 13
tel. 59 822 26 10, 725 128 755

Agroturystyka

"Pokoje u Gabi" Gabriela Helta
ul. Małachowskiego 20, 77-100 Bytów
tel. 59 822 40 69, 606 257 348
www.noclegiugabi.pl

Ewa Iniarska Gościniec "Boruja"
Rekowo 76, 77-100 Bytów
tel. 603 896 108
www.iniarski.pl

"Czar-2" ul. B. Chrobrego 2 (Rzepnica), 77-100 Bytów
tel. 511 479 409

Małgorzata Nowotnik
Pomysk Wielki 61, 77-100 Bytów
tel. 59 822 48 04, 608 591 395
www.lobelia-agro.com

AGROREGINA Regina Kossak Główczewska
ul. Mierosławskiego 76, 77-100 Bytów
tel. 59 822 44 50, 660 712 328

Bernadeta Grzonka
Dąbie 32, 77-100 Bytów
tel. 607 458 246
www.agroturystyka.ebytow.pl

Barbara Parnowska "Chata we wsi"
Sierzno 22, 77-100 Bytów
tel. 501 372 014
www.chatawewsi.pl

Danuta Fiszka-Borzyszkowska "Dalia"
ul. Kazimierza Wielkiego 49, (Rzepnica) 77-100 Bytów
502 140 993